Aarhus lokalforening

From Street To School i Aarhus består af en gruppe frivillige studerende, der går meget op i at arbejde for børnene i Afghanistan. Vi mener, at alle børn har ret til en sund og tryg barndom. Gadebørn i Afghanistan skal på lige fod med alle andre børn have mulighed for at komme i en god skole og få en uddannelse. Gadebørn i Afghanistan skal have bedre levevilkår og skal have sikret sig en bedre fremtid. Vi er en lille velgørenhedsforening, der er uafhængig af politiske og religiøse interesser.  Vi arbejder hårdt for gadebørn i Afghanistan, netop fordi uddannelse er vejen frem.

“Uddannelse er den mest kraftfulde våben, som du kan bruge til at ændre verden”

STØT OS:

 1. Bliv medlem: Donér et månedligt beløb over 20 kr.
 2. Giv et bidrag: Giv et engangsbeløb eller start din egen indsamling.
 3. Bliv frivillig: Brænder du for at gøre en forskel, så kan du være med i vores forening i Århus.
 4. Bliv Sponsor: Med et bidrag på 400 kr. om måneden kan du blive sponsor for et barn.

RETNINGSLINJER:

Det er FSTS lokalgruppen – Århus’ ønske at skabe gode rammer for et velfungerende foreningsfællesskab og samarbejde, og et inspirerende sted for de frivillige i Århus i LG. Vi har udarbejdet nogle fælles retningslinjer, som skal skabe trivsel og få medlemmerne i gruppen til at fungere på bedste vis.

Formålet med retningslinjerne er at hjælpe de frivillige/medlemmer, til at skabe en optimal arbejdsproces, og at sikre, at arbejdet i gruppen er funderet på uafhængighed, demokratisk og professionel forsvarlighed.

 1. 1) At arbejdet bygger på almindeligt menneskeligt samvær, gensidig respekt, ligeværd og forståelse for andres situation.
 2. 2) At arbejdet foregår uafhængigt af partipolitiske, etnicitet, religiøse og lignende interesser.
 3. 3) At man deltager til møder og deltager aktivt i foreningens projekter/ aktiviteter.
 4. 4) At oplysninger om personlige og private forhold behandles fortroligt.
 5. 5) At arbejdet overholder landets love og regler. Samt indretter sig efter foreningskoncept og de normer der i forvejen er oprettet af hovedbestyrelsen.
 6. 6) At man selv er ansvarlige for at orientere sig om foreningsarbejdet, info, udvikling og andre lignende interesser.

Nyheder fra FSTS Aarhus

FSTS Århus team skal sammen med verdensspejl på en festival i Ridehuset. Der er vil være ...

Et vellykket arrangement om billedeudstilling af afghanske gadebørns øjebliksbilleder og ...

Det indsamlede beløb blev 9947 Kr. i alt. Dette beløb vil ubeskåret gå til vores ...

Formand

Hosey Nezam

E-mail: 50 46 24 59

Telefonnr.: aoa7@hotmail.com

Næstformand

Hela Barakzai

Bestyrelsesmedlemmer

 • Mashal Karim
 • Omar M. Hamidi
 • Wahed Badsha
 • Tahmina Farkhari
 • Lida Tabasum
 • Masoumeh Heidari
 • Mujtaba Sharafmal
 • Arash Kohestani
 • Morsal Karim
 • Venus Mahmoodi
 • Brishna Wardak
 • Hosnia Ebadi
 • Reza Rohani
 • Hoshang Babakarkhel
 • Arfan Habibi
 • Mahdi Sidiqui
 • Aziz Zadran
 • Saboor Nazari
 • Ferdaus Malek
Dato
Beskrivelse
Adresse
Arrangør