HVORDAN? (konceptet)

 

Sådan hjælper vi de afghanske gadebørn 

From Street to School hjælper afghanske gadebørn til at gå i skole ved at give barnets familie et bidrag på 400 kr. hver måned. På den måde kan vi sikre, at barnet gennemfører grundskolen, og at familien bliver selvstændig og i længden får en bedre livskvalitet. Det gavner det enkelte barn, familien og det afghanske samfund.

Udover skolegangen hjælper vi med at finde lærepladser til børnene, så de kan få kvalifikationer, som sikrer dem en arbejdsplads, når de er færdige med vores program.

Hvorfor netop 400 kr. om måneden?

Et gadebarn i Afghanistan tjener i gennemsnit 400 kr. om måneden. Det beløb dækker vi, så barnet kan gå i skole i stedet for at arbejde. For at ligestille de børn, som skal begynde i skole, udbetaler vi også et engangsbeløb på 600 kr. til tøj og skolesager.

Støtter vi to søskende, kan de tilsammen modtage 600 kr. om måneden. Støtter vi flere søskende i en familie, foretager bestyrelsen en objektiv vurdering af beløbets størrelse. 

Sådan udvælger vi gadebørnene

From Street to School opsøger børnene på gaden, hvor vi optager en video, mens vi interviewer dem. Vi hører børnenes historier og årsagerne til, at de arbejder på gaden. Bagefter bliver videointerviewene gennemgået på et bestyrelsesmøde, hvor vi i fællesskab beslutter, hvem der bliver optaget i programmet. 

Vi vurderer videointerviewene ud fra disse kriterier:

  • Barnet skal arbejde på gaden
  • Barnets indtægt skal være et vigtigt bidrag til familiens økonomi
  • Barnet er forhindret i at gå i skole på grund af økonomiske forhold
  • Barnet er motiveret til at gå i skole og får opbakning af sin familie
  • Barnet er under 15 år

I nogle tilfælde udvælger vi også børn ud fra et ønske om at forebygge dårlige vilkår for barnet. Det kan være i tilfælde, hvor en familie lever under fattigdomsgrænsen, fordi den ene forældre er gået bort, fordi forældrene har psykiske lidelser, eller fordi forældrene er handicappede.

De udvalgte børn og deres familier bliver indkaldt til et møde, hvor de skal underskrive en kontrakt med From Street to School. Kontrakten forpligter børnene til at gå i skole og forældrene til at indgå et tæt samarbejde med vores socialarbejder i Afghanistan.

 

Donationer bliver overført direkte til familien

Vi overfører det månedlige beløb direkte til de udvalgte børn og deres familier via banken. Barnet skal følges med sine forældre og have den underskrevne kontrakt med, når de hæver beløbet i banken.

Pengene bliver selvfølgelig brugt på mad og andre faste udgifter, som børnene tidligere skaffede penge til ved at tigge eller arbejde på gaden. Men det er vigtigt, at pengene også bliver brugt til at finansiere børnenes skolesager, relevante kurser og lignende, så det har vi også fokus på.

 

Vi følger børnene tæt

Vores medarbejdere i Afghanistan besøger jævnligt børnene i skolen og tager hjem til familierne. Det gør vi for at sikre os, at børnene får den rette hjælp til at gå i skole og får de nødvendige kvalifikationer til at passe et arbejde, så de ikke ender på gaden igen.

Medlemmer fra organisationens hovedbestyrelse rejser frivilligt til Afghanistan, uden økonomisk vederlag, for at følge op på programmet og sikre, at de økonomiske midler bliver anvendt efter hensigten.

 

Sådan bruger vi vores ressourcer

Det er vores mål, at alle administrationsudgifter og lønudgifter til vores medarbejdere i Afghanistan skal finansieres via midler tildelt fra samarbejdspartnere, fonde, puljer og hjælp fra andre organisationer.

Donationer fra vores medlemmer bliver prioriteret til de børn, som er en del af vores program.

Alt arbejde i Danmark er baseret på frivillig arbejdskraft.