HVORFOR FSTS?

Børnene er Afghanistans fremtid

Fattigdom og manglende evne til at læse og skrive avler konflikter og dårligdom. Vi kan give de afghanske børn en mulighed for at opnå fred, lighed og social retfærdighed ved at tilbyde dem en grunduddannelse. Gadebørnene er sultne efter forandring og motiverede for at gå i skole, så gennem projekter som From Street to School er der en reel mulighed for, at børnene kan skabe sig en lysere fremtid.

International solidaritet hjælper Afghanistans børn

De seneste årtiers erfaring viser, at konflikter i uroplagede lande påvirker sikkerheden både regionalt og internationalt. Globaliseringen har på godt og ondt bragt verdensbefolkningen tættere sammen, så en handling i lokalsamfundet kan påvirke os alle globalt. Derfor er lighed, fred og social retfærdighed i hele verden et vigtigt fælles mål, som From Street to School støtter op om.

Vi ser tragiske eksempler på, hvordan afghanske gadebørn bliver udnyttet som krigere eller selvmordsbombere af politiske grupperinger og terrorister, fordi børnene ganske enkelt ikke har et valg. Kommer børnene i skole, er de i første omgang væk fra gaden og de barske forhold, som de ellers må leve under. På lidt længere sigt kan børnene være med til at genopbygge Afghanistan på et oplyst grundlag.

Børn har også rettigheder

FN’s børnekonvention slår fast, at alle børn har ret til mad, husly, udvikling, beskyttelse og medbestemmelse. Et af midlerne til at sikre disse rettigheder er uddannelse, og FN har som mål, at alle børn skal have mulighed for at gå i grundskole.

De børn, som bliver en del af From Street to School’s program, opnår:

  • mad, husly og adgang til læge
  • udvikling gennem uddannelse, leg og fritid
  • beskyttelse mod krig, vold, misbrug og udnyttelse
  • indflydelse, medbestemmelse og ytringsfrihed

Afghanistans børn har brug for hjælp

Det er især i uroplagede lande som Afghanistan, at børn ikke går i skole. Til trods for, at flere og flere børn på verdensplan kommer i grundskole, er kun 60% af de afghanske børn tilmeldt en skole.

 Man anslår, at 600.000 børn i Afghanistan er gadebørn uden mulighed for at komme i skole. Det er piger og drenge i alderen 5 – 16 år, som er tvunget til at arbejde for at forsørge deres familier, selv om børnene risikerer at blive udnyttet og misbrugt af voksne, som de møder, mens de arbejder.

Globalt set mangler 781 millioner voksne og 126 millioner unge helt grundlæggende færdigheder i at skrive og læse, og mere end 60% af dem er kvinder.

FN’s Børnekonvention

From Street to School’s arbejde understøtter FN’s Børnekonvention vedtaget den 20. november 1989. Børnekonventionen består af 54 artikler, som handler om børns ret til mad, husly, udvikling, beskyttelse og medbestemmelse. Konventionen gælder for alle børn under 18 år uanset hudfarve, kultur, religion og køn. Konventionen betragtes ikke som en lov, der kan dømmes og straffes efter. Den består af regler og retningslinjer, som de forskellige landes regeringer har ansvaret for at overholde. Landene der ikke overholder reglerne, kan fordømmes og kritiseres af andre lande og organisationer. Børnekonventionen skal anses som et udtryk for, at verdens voksne er blevet enige om at respektere børn som individer og selvstændige mennesker med politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

Læs konventionens 54 artikler her!