Regnskab

 

Ledelsesberetning 2016/2017

Organisationens formål er at hjælpe gadebørn i Afghanistan, som af økonomiske årsager ikke har mulighed for at gå i skole, til at gennemføre folkeskolen. Samt at samarbejde med afghanske og danske organistioner, der arbejder for at forbedre forholdene for børn i Afghanistan.

Økonomi

Overordnet konkluderes, at From Street To School har haft et stabilt år i 2016/2017. Organisationens medlemstal er steget til ca. 500 betalende medlemmer, og har stadigvæk en solid likviditetsreserve. Indtægterne er højere sammenlignet med sidste regnskab, og det skyldes en stigning af indtægter fra støttearrangementer og en stigning af sponsorer i 2017.

Organisationen har igen modtaget 36.500 fra DUF.

Regnskab for 2016/2017.  Hent her.

Regnskab for 2015/2016.  Hent her.

Regnskab for 2014/2015. Hent her.

Regnskab for 2013/2014. Hent her.

Regnskab til Vinterindsamling 2013/2014. Hent her.

Regnskab 2012/2013. Hent her.

Regnskab 2011/2012. Hent her.